Užitečnost pojištění zaměstnanců

Posted by admin | | Pondělí 13 Září 2010 10.08

Užitečnost pojištění zaměstnanců

Umíme si vůbec představit, jak by to vypadalo, kdybychom si nemuseli platit zdravotní a sociální pojištění? Jak by to vypadalo, kdyby nemuseli zaměstnavatelé platit pojištění zaměstnanců? Zbývalo by nám víc peněz. Ale jsme vcelku opatrný a rozumný národ, je možné, že bychom dále pojištění platili dobrovolně, kdyby zmizela povinnost? Někdo určitě ano, na druhou stranu při tom, že většina lidí vychází s penězi tak akorát a že jsme také národem opatrným na peníze, vzhledem k tomu, že se nám jich obvykle nedostává, je možné, že by lidé od placení pojištění ustoupili. Co se sociálního pojištění týče, v současnosti stejně nefunguje úplně tak, jak by mělo. Lidé si platí důchodové pojištění poctivě celý život, ale důchodové příspěvky jsou stejně nízké. Při argumentu, že by na ně měli přispívat mladí, se také ocitneme v pasti, když víme, že mladých je výrazně méně, než důchodců a tato tendence bude nejspíš pokračovat, jestli razantně nestoupne porodnost. Je tedy možné, že kdyby nebyla povinnost platit sociální pojištění, lidé by si dávali peníze stranou, tak, jako to nemalé procento určitě dělá už dnes, a byly by na tom možná lépe. Mohlo by to fungovat třeba podobně jako stavební spoření, s tím rozdílem, že by se jednalo o důchodové spoření. Lidé by si sami dávali na tyto spořicí účty peníze a stát by jim za to dával příspěvky a banky výhodný úrok, kdyby tyto prostředky závazně ponechali v bance na určitou dobu, která by, vzhledem k faktu, že by se jednalo o velmi dlouhodobé, prakticky asi celoživotní důchodové spoření, mohla být ještě podstatně delší než u stavebního spoření.
pojištění zaměstnanců nicméně povinné je, a jakkoli bychom spekulovali o možných výstupech, kdyby povinné nebylo, toto neovlivníme. Zdravotní pojištění je zcela jistě prospěšné, i když mnoho lidí se může rozčilovat, že své peníze dává zbytečně pryč a už je nikdy neuvidí, a že když své peníze potřebovali, pojišťovny je chytrým tahem odmítly vydat. V případě extrémního zranění nebo vážné nemoci, by nám ale vlastní prostředky nemusely stačit, i kdybychom si místo do zdravotní pojišťovny posílali peníze stranou na své konto. A právě pro takové případy je tu zdravotní pojištění, které je založeno na principu solidarity. Jestliže někdo potřebuje více, než kolik by nastřádal v pojišťovně on sám, dostane se mu z kolektivního pojištění od ostatních pojištěnců. Může to být nefér vůči lidem, kteří nebudou nikdy své peníze z pojišťovny potřebovat ani čerpat, ale jiným to může zachránit život.

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.