Pojištění zaměstnanců – povinnost zaměstnavatele

Posted by admin | | Pondělí 13 Září 2010 10.08

Pojištění zaměstnanců – povinnost zaměstnavatele

Každý zaměstnavatel bez ohledu na počet zaměstnanců musí platit pojištění zaměstnanců, i kdyby třeba jen jednoho. Přitom zdravotní a sociální pojištění je vypočítáváno ze mzdy, jedná se tedy svým způsobem o naši platbu a platí, že čím víc vyděláváme, tím víc bohužel platíme. Jestliže se tedy chceme zaradovat ze zvýšení platu, měli bychom si uvědomit, že se z něj zároveň bude odvádět vyšší sociální a zdravotní pojištění. Takováto „diskriminace“ podle platu je ale ve finanční sféře zcela běžnou záležitostí. Jen pomyslete na to, jak se poskytuje třeba hypoteční kalkulačka. Nabídne vám snad banka větší úvěr než majetnému manažerovi, pokud máte nižší plat? Pravděpodobně ne.

K čemu tedy pojištění zaměstnanců vlastně slouží?

Pojištění zaměstnanců má za úkol chránit jak nás, jako zaměstnance. Zaměstnance chrání z hlediska jeho zdraví, zdravotní pojištění je naší jistotou pro případy závažných nemocí nebo úrazů, výdajů na léčení nebo na zdravotní pomůcky. Sociální pojištění nám poskytuje určité jistoty do stáří a ženám zajišťuje určitý příjem po dobu mateřské dovolené. Navíc je úrazové pojištění zaměstnanců k jeho vlastnímu prospěchu. Pokud dbá o svou zaměstnavatelskou pověst, může svým zaměstnancům jako jeden z možných benefitů nabídnout například příspěvky na důchodové připojištění navíc k povinným pojistným částkám placeným za zaměstnance.

Pojištění zaměstnanců – co se platí?

Pojištění zaměstnanců se tedy dělí na dvě hlavní skupiny – zdravotní pojištění a sociální pojištění. Ze zdravotního pojištění je placena lékařská péče, pobyty v nemocnici a podobně. Sociální pojištění slouží k pokrytí potřeb ve stáří (starobní důchod, vdovský důchod atd.), ale i v dobách pracovní neschopnosti, které mohou být způsobeny nemocí nebo mateřskou dovolenou (nemocenské pojištění jako součást důchodového pojištění). Úrazové pojištění zaměstnanců je potom pojištěním, které, jak jsme řekli, kryje škody způsobené zaměstnanci úrazem během výkonu povolání.
Dalšími druhy pojištění je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, nebo cestovní pojištění, které by měl zaměstnavatel pořídit zaměstnancům, jenž často jezdí v rámci zaměstnání na služební cesty.

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.