Limity pro pojištění zaměstnanců

Posted by admin | | Pondělí 13 Září 2010 10.08

Limity pro pojištění zaměstnanců

Jak jsme již řekli, výše pojistného, zdravotního i sociálního je závislá na výši naší mzdy, ze které se vypočítává. Ve skutečnosti se vypočítává z určitého vyměřovacího základu. Tím může být nejen naše mzda, ale také další naše příjmy. Existují ovšem hranice, za které se nemůžeme dostat ani, kdyby nám podle výše naší mzdy takové hodnoty vycházely. Ne vše se ovšem do základu pro výpočet výše pojistného započítává. Běžně je v tomto základu zahrnut úhrn příjmů, na které se vztahují daně z příjmů fyzických osob, které nejsou od této daně osvobozeny, a které dostal zaměstnanec od zaměstnavatele za výkon svého zaměstnání.
Peněžní částky, které se do tohoto základu nezapočítávají, jsou například různé náhrady škody, odstupné, jednorázové sociální výpomoci nebo odměny spojené s vynálezy a zlepšovacími návrhy v rámci výkonu zaměstnání.

Minimální částky pro pojištění zaměstnanců

Minimální částky pro pojištění zaměstnanců jsou vypočítávány z minimální mzdy. U zdravotního pojištění je potřeba, pokud má tedy zaměstnanec nižší vyměřovací základ, než je minimální mzda, aby rozdíl mezi vypočítanou výší pojistného a minimálním pojistným doplatil prostřednictvím svého zaměstnavatele.
Na výpočet výše pojistného z různých výší vyměřovacího základu existují nástroje, která jsou podobné jako hypoteční kalkulačka. Každý tak může mít přehled o tom, kolik bude při daném základu platit na pojistném.

Horní hranice pro pojištění zaměstnancůh

Většina lidí se pravděpodobně k takovým částkám ani nepřiblíží, ale existuje horní hranice pro vyměřovací základ, z kterého se výše pojištění zaměstnanců počítá a ta je stanovena na 72násobek průměrné mzdy. Průměrná mzda každoročně stoupá, takže s ní roste i maximální vyměřovací základ. V současnosti se jedná o částku 1 707 048 korun. Z vyšších mezd už se pojištění nevypočítává, ale bere se z této částky.

Žádné komentáře

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.