Co je to pojištění zaměstnanců?

Posted by admin | | Pondělí 13 Září 2010 10.07

Co je to pojištění zaměstnanců?

Co je to tedy pojištění zaměstnanců? Zaměstnavatel má ze zákona povinnost platit za své zaměstnance pojištění. Pojištění představuje pravidelné měsíční částky, které zaměstnavatel odvádí státu a pojišťovnám našim jménem. Jedná se hlavně o zdravotní pojištění a sociální pojištění, do něhož jsou zahrnuty důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti.
Přitom existuje ale ještě jedna povinnost, kterou má zaměstnavatel. Jedná se o povinnost platit pojištění škody, která by zaměstnanci mohla vzniknout v případě úrazu spojeného s výkonem jeho zaměstnání nebo nemoci z výkonu zaměstnání.

Jaké pojištění zaměstnanců je povinen zaměstnavatel platit?

Jak jsme již řekli, tak je zaměstnavatel povinen hradit za své zaměstnance zdravotní pojištění a sociální pojištění. Sociální pojištění zahrnuje pojištění důchodové, tedy spoření na stáří, pokud se ho dožijeme, vzhledem ke zvyšující se hranici odchodu do důchodu, dále jsou v něm zahrnuty příspěvky na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské pojištění, z které se hradí nemocenské dávky, podpora při ošetřování člena rodiny, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a příspěvky během mateřské dovolené.
Pojištění zaměstnanců je tedy odůvodněno. Zdravotní pojištění je v našem státě povinnost a uzavřené ho musí mít každý občan. Ne všude ve světě to takto ale funguje. Spojené Státy představují jednu z výjimek. Zdravotní pojištění tam povinností není. Také se ale může stát, že kvůli tomu odmítnou nepojištěného člověka přijmout do nemocnice. V takovém případě se lidé často uchylují k půjčkám. V některých závažných případech jim ale nemusí pomoci ani americká hypotéka. Při takové představě bychom asi měli být rádi, že si zdravotní pojištění platíme. Zdraví je to nejcennější co člověk má a musí si ho chránit, i za cenu určitých měsíčních výdajů.
Zaměstnavatel je ovšem také povinen platit za své zaměstnance pojištění pro případy pracovního úrazu nebo nemoci ze zaměstnání. Pokud tak nečiní, může za to být penalizován. Tímto pojištěním navíc chrání sám sebe, aby případné výlohy nemusel platit sám.

2 komentáře

  1. Trackback by Anonym — 28.5.2013 @ 18.11

    payday uk loans…

    People actually get perplexed for the selection of the person for obtaining some pressing work executed…

  2. Trackback by Anonym — 6.6.2013 @ 22.06

    military short term loans…

    But we static can’t stand that slimed rocking something early than a Mac or a PC you’re loss to be foiled the first meter you try to lead here….

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Sorry, the comment form is closed at this time.